НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 


Когато се записвате за екскурзия, е необходимо да носите със себе си следните документи:

 • Вашата лична карта за сключване на договор за организирано пътуване;
 • Ясно копие на втора и трета страница на валиден документ за пътуване на лицата, които ще участват в екскурзията;
 • Студентска книжка – в случай, че ползвате отстъпка за студент;
 • Копие на Удостоверение за граждански брак, сключен не по-късно от 6 м. преди началната дата на екскурзията – в случай, че за екскурзията, в която ще участвате има предвидена отстъпка за младоженци.


При записване за екскурзия нашите колеги ще Ви издадат следните документи:

 • договор за организирано пътуване;
 • ваучер на ТА "Международни пътувания";
 • касова бележка за внесената от Вас сума;
 • информационен формуляр за заявка на допълнителни туристически услуги;
 • копие от пълните условия на задължителната застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" за пътувания извън България;
 • сертификат за сключена застраховка "Отговорност на туроператора";
 • фактура (при желание от страна на клиента) при представяне на необходимите реквизити за нейното издаване;
 • Приложение № 2 към чл. 82, ал. 1 от Закона за туризма:


Стандартен формуляр за предоставяне на информация във връзка с договори за туристически пакети в случаи, различни от тези, включени в приложение № 1 към чл. 82, ал.

 • Предлаганата комбинация от туристически услуги представлява туристически пакет по смисъла на Директивата (ЕС) 2015/2302.
  Поради тази причина ще се ползвате от всички гарантирани в ЕС права, които се прилагат за туристически пакети. Дружеството Международни пътувания ЕООД ще носи пълна отговорност за точното изпълнение на туристическия пакет като цяло.
  В съответствие със законовите изисквания дружеството Международни пътувания ЕООД е предприели необходимите защитни мерки за възстановяване на Вашите плащания и ако в туристическия пакет е включен транспорт – за осигуряване на Вашето репатриране, в случай на несъстоятелност.

  Основни права съгласно Директива (ЕС) 2015/2302:
 • Пътуващите ще получат цялата основна информация за туристическия пакет преди сключването на договора за туристическия пакет.
 • Винаги има поне един търговец, който отговаря за точното изпълнение на всички туристически услуги.
 • На пътуващите се предоставя телефонен номер за спешни повиквания или данни на звено за контакт, чрез което могат да се свържат с туроператора или с туристическия агент.
 • Пътуващите могат да прехвърлят туристическия пакет на друго лице след предизвестие в разумен срок и евентуално заплащане на допълнителните разходи.
 • Цената на туристическия пакет може да се увеличава единствено при нарастване на специфични разходи (например цените на горивото), когато това е изрично предвидено в договора, и във всеки случай не по-късно от 20 дни преди започване на изпълнението на туристическия пакет. Когато увеличението на цената надвишава 8 на сто от цената на туристическия пакет, пътуващият може да прекрати договора. Когато туроператорът си запази правото да увеличава цената, пътуващият има право на намаление на цената, ако има намаление на съответните разходи.
 • Пътуващите могат да прекратят договора, без да плащат такса за прекратяването му, и да получат пълно възстановяване на всички плащания при съществена промяна на някой от основните елементи на туристическия пакет, различен от цената. Когато преди започване на изпълнението на туристическия пакет отговорният за туристическия пакет търговец анулира туристическия пакет, пътуващите имат право да получат обратно платените от тяхно име суми и ако е подходящо – съответно обезщетение.
 • Преди започване на изпълнението на туристическия пакет пътуващите могат да прекратят договора, без да плащат такса за прекратяване на договора, при настъпване на извънредни обстоятелства, като например сериозни проблеми със сигурността на мястото на дестинацията, които биха могли да засегнат туристическия пакет.
 • Пътуващите могат по всяко време преди започване на изпълнението на туристическия пакет да прекратят договора срещу подходяща и обоснована такса за прекратяване на договора.
 • Когато след започване на изпълнението на туристическия пакет съществени елементи от него не могат да бъдат предоставени съгласно договореното, на пътуващия трябва да бъдат предложени подходящи алтернативни услуги без допълнителни разходи. Пътуващите могат да прекратят договора, без да заплащат такса за прекратяване на договора, когато услугите не са предоставени в съответствие с договора и това съществено засяга изпълнението на туристическия пакет, а туроператорът не е отстранил проблема.
 • Пътуващият има право също на намаление на цената и/или обезщетение за претърпените вреди, в случай че туристическите услуги не са предоставени или са предоставени лошо.
 • Туроператорът трябва да окаже съдействие, когато пътуващият изпадне в затруднение.
 • Когато туроператорът изпадне в несъстоятелност, направените плащания ще бъдат възстановени. Когато туроператорът или туристическият агент изпадне в несъстоятелност след започване на изпълнението на туристическия пакет и в него е включен превоз, репатрирането на пътниците е осигурено. Дружеството Международни пътувания ЕООД се ползва със защита при несъстоятелност в Застрахователно Дружество Евроинс АД (образуванието, отговарящо за защита при несъстоятелност – застрахователно дружество). Пътуващите могат да се обърнат към това образувание или когато е приложимо, към компетентния орган (данни за контакт, включително наименование, седалище и адрес на управление, адрес на електронната поща и телефонен номер), ако изпълнението на услугите е отказано поради несъстоятелността на дружеството Международни пътувания ЕООД. Директива (ЕС) 2015/2302, както е транспонирана в националното законодателство, можете да намерите като линк към Закона за туризма на интернет страницата на Министерството на туризма.По време на екскурзията е необходимо да носите със себе си следните документи:

 • вашия валиден задграничен паспорт при пътуване в държави, които изискват притежаването на паспорт за влизане в страната.
 • лична карта - можете да пътувате само с нея само в случаите, в които се движите през държави, които не изискват задграничен паспорт за влизане в страната.
 • европейска здравна карта - осигурява регламентираните при издаването й медицински услуги на територията на Европейския съюз.
 • валидна шофьорска книжка (ако имате намерение да вземете кола под наем);
 • за лица под 18 г. с български документи за самоличност, пътуващи сами или с единия от родителите си – валиден задграничен паспорт и нотариално заверена декларация от родителя (родителите), който не пътува, че е съгласен детето им да пътува в чужбина за посочения период и направление, с телефон на нотариуса и име на лице, носещо отговорност за детето по време на пътуването;
 • копие на нотариално заверената декларация (за лица под 18 г. с български документи за самоличност);
 • копие на втора и трета страница на валидния задграничен паспорт.

 

 

ВАШИЯТ БАГАЖ


Автобусни екскурзии


На туристите е разрешено да превозват следния багаж:

 • Един куфар/ пътна чанта за багажното отделение на автобуса (в рамките на нормален обем с тегло до 25 кг.);
 • Ръчен багаж за салона на автобуса (в рамките на нормален обем с тегло до 5 кг.). Препоръчва се ръчният багаж да бъде сведен до минимум.


Багажът и вашата сигурност - Изброените по-долу предмети са забранени за превоз:

 • Чужд багаж;
 • Бяла и черна техника;
 • Наркотични вещества (без лекарско предписание);
 • Животни и растения;
 • Съдове с газ под налягане;
 • Експлозиви;
 • Фойерверки и муниции;
 • Леснозапалими твърди и течни вещества;
 • Разяждащи вещества;
 • Отровни и инфекциозни субстанции;
 • Радиоактивни вещества.


Самолетни екскурзии

Регистриран багаж - На пътниците е разрешено да превозват безплатно регистриран багаж в рамките на определени норми /размери и килограми/, които са различни за отделните авиокомпании, клас или маршрут. За превоз на багаж извън определената норма се заплащат съответните такси за “свръх” багаж.
Бебета и деца до 2 години нямат право на безплатно норма багаж освен преносимо бебешко кошче и/или сгъваема детска количка и бебешка храна за полета.
Ръчен багаж - На пътниците е разрешен безплатен превоз на ръчен багаж в пътническата кабина, като съответните норми са различни за отделните авиокомпании, класове, маршрути и/или тип на самолет. Препоръчва се ръчният багаж да бъде сведен до минимум.

Багажът и вашата сигурност - По съображения за сигурност изброените по-долу предмети са забранени за превоз във вашия багаж:

 • Съдове с газ под налягане;
 • Експлозиви;
 • Фойерверки и муниции;
 • Леснозапалими твърди и течни вещества;
 • Разяждащи вещества;
 • Отровни и инфекциозни субстанции
 • Наркотични вещества;
 • Радиоактивни вещества.

Всички видове ножове и ножици, пилички за нокти и други остри предмети, играчки, наподобяващи оръжие и др. подобни, се превозват в регистрирания багаж за товарното отделение на самолета.
Животни и растения не могат да бъдат превозвани като ръчен багаж.
По изключение в ръчния багаж се допускат лекарства и козметични средства за ползване по време на полета.
Справка за максималното тегло на багажа (без доплащане) ще получите при закупуване на самолетния билет. "Свръх" багажът се заплаща допълнително от пътника на летището по тарифа, определена от авиокомпанията.

 
 

 

Начало Хотели Самолетни билети Дестинация на месеца Промоции Оферта на деня Горещи оферти Последни места Контакти
© 2010-2024 Туристическа агенция "Международни пътувания". Всички права запазени. Използване на бисквитки Защита на личните данни
Всички дестинации: